Inne inwestycje: budowa dróg, autostrad, linii kolejowych. Ocena oddziaływania na ptaki, inwentaryzacje, zalecenia kompensacyjne Inne inwestycje: budowa dróg, autostrad, linii kolejowych

Ocena oddziaływania na ptaki, kwalifikacja wstępna monitoring przediwestycyjny oraz poinwestycyjny.
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia