Farmy wiatrowe: monitoring, opinie, raporty Farmy wiatrowe: monitoring, opinie, raporty

Ocena oddziaływania na ptaki - kwalifikacja wstępna, monitoring przediwestycyjny oraz poinwestycyjny zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ptaków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW 2008).

Ocena oddziaływania na nietoperze – kwalifikacja wstępna, monitoring przedinwestycyjny i poinwestycyjny zgodnie z wytycznymi Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy opartymi na zaleceniach Aneksu 1 do Rezolucji nr 5.6 Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS.

Raporty piszemy również w języku angielskim.
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia