Pro Ornis Monika Zielińska
Pracownia Badań Przyrodniczych


ul. Sadowa 8 A
83-021 Rokitnica


tel. kom. 691-394-108
e-mail: biuro@proornis.pl

NIP: 583-183-16-63
REGON: 221152569
Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 80 1050 1764 1000 0090 7768 6385
oddzielacz

Kontakt w sprawach:
elektrowni wiatrowych:
obszarów chronionych:
ptaków w miastach:
inwestycji budowlanych:
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia