KWALIFIKACJE

Remontujesz elewację, nie niszcz gniazd Nasze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zawodowe to:

Nasz dorobek to ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych pismach naukowych i książkach z zakresu ekologii i ochrony ptaków oraz liczne niepublikowane ekspertyzy i opracowania. Zobacz spis wybranych publikacji »

Współpracujemy również ze specjalistami z innych dziedzin biologii, najczęściej pracownikami placówek naukowych.
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia