IMiasto: termomodernizacja budynków. Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy oraz poradnictwo dotyczące ich ochrony Miasto: termomodernizacja budynków. Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy oraz poradnictwo dotyczące ich ochrony

Inwentaryzacje ptaków i nietoperzy przed planowanymi remontami elewacji i dachów.
Porady dotyczące metod kompensacji utraty miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy.
Poradnictwo dotyczące wyboru, montażu i rozmieszczenia zastępczych miejsc lęgowych i schronień (budki drewniane, trocinobetonowe, podtynkowe i natynkowe).
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia