PRO ORNIS

czyli czym się zajmujemy

Pro Ornis to firma rodzinna, w której duży udział w realizacji zadań ma także mój mąż Piotr - również ornitolog.
Pomysł utworzenia Pro Ornis zrodził się z pasji, jaką dla nas obojga od dzieciństwa były ptaki. Kilkanaście lat pracy w zawodzie biologa-ornitologa w Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk rozwinęło nasze kwalifikacje i dało dobre podstawy do fachowej, sumiennej i rzetelnej realizacji celów naszej firmy. Bogate kontakty zawodowe ze specjalistami innych dziedzin biologii pozwalają nam na realizację wielu projektów i zadań związanych nie tylko z ptakami. Naszymi współpracownikami są biolodzy z uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk.

Wśród dotychczas realizowanych zadań dominowały opinie i inwentaryzacje związane z energetyką wiatrową, budową dróg i termomodernizacją budynków w miastach.
Realizowaliśmy też tak nietypowe i ciekawe zadania jak wykonanie projektu przystosowania bunkrów do gniazdowania jaskółek.
Chcielibyśmy również nadmienić, że jesteśmy autorami kilkudziesięciu publikacji i rozdziałów w książkach dotyczących badań i ochrony ptaków.
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia